Sujang

बच्चालाई पूर्ण खोप लगाइ रोग बाटी बचाउँ

सन्देश मुलक ,डेउडा
शिशिर बोगटी ,डोटी

बच्चा जन्म्या उति बेलाइ बि. सी .जी. लाइहाल्या ।        खोप क्लिनिक मि बच्चा ल्याइ तुमपन आइहाल्या ।।

पेन्टा पी.सी .भि.सितै पोलियो थोपा खुवाऊ ।

बच्चालाई पूर्ण खोप लगाइ रोग बाटी बचाउ ।।

१५ महिना पुग्या पछि टाइफाइड खोप लाग्दछ।

सातै लाग्छ दादुरा खोप बिमार पुणो भाग्दछ ।।

खोप कार्ड सुरक्षित राखौँ बच्चाको सम्पत्ति ।

यै कार्डको कामु भोल हजुर कति हुन्छ कति ।।

Ki Singh Doti Another
Salmuni
Leave A Reply

Your email address will not be published.