Sujang

इजा

कविताको शीर्षक :इजा                                     हिक्मत शाही

कोखाई कोखाई भणिबर
बुबु माम ख्वाएको इजा ,
घामैनु उत्तानु पाडिबर
तैले हड तेल लाएको इजा ,
न भुल्ल सकन्छु
न फुल्ल सकन्छु !
तबै त ,
हड जाँ भ्या लै अच्याल
सुर्ता तेरी कोल हुन्छ ,
मन भत्भति पोलिन्छ , इजा !!

म हालिबर
हत्केलामी चाट्याको इजा ,
रुमा सुताली सुताली तुइले
मेरो मुन्टो बाट्याको इजा ,
एक खुट्टो तेरा हड
अर्खो खुट्टो बाका हड फालिबर
आनन्नले रात काट्याको इजा ,
झल्झली याद आउन्छ :
बासाइतिक खलामी है ,
बा भनी डाक्याको इजा !!

पन्यारो दुःखी छ इजा
धारो दुःखी छ ,
तुइले छाँच पाड्ड छाड्याको इजा
पारो दुःखी छ ,
इजर त्यसै
उच्कलो त्यसै
तैले रोप्त छोडेको इजा
खेत त्यसै ,
बा बाउसे भैबर
तैले धान रोपेको इजा
बाले मै लाइबर
तैले धान गोडेको इजा ,
झल्झली याद आउन्छ :
पतलिखेत जानेबेला
बाका कान चडेको इजा !

स्कुल है भागिबर
गोरुग्वालो लागन्थे कति ,
जाँत जान्ज्या
तुइसित है रुप्ये मागन्थे कति ,
फाग तसाई चैतली तसाई
देउडा तेसाई पैतली तसाई
तबै त धेकी :
दुत्याकी याद आउन्छ इजा
जाँतकी याद आउन्छ ,
पाणमी राखेका तैले इजा
बासि भातकी याद आउन्छ !

गोठ सुनसान छ इजा
पाण सुनसान छ ,
तैले लिप्त छाडेपछि इजा
भराण सुनसान छ ,
निको त काँ छ रे ?
रोस्यो तसोई
ताउलो तसोई
तुइले पकाउन छाड्याको इजा
घोगाको जाउलो तसोई ,
तबै त
न भुल्ल सकन्छु
न फुल्ल सकन्छु ,
हड जाँ भ्या लै अच्याल
परान तेरी कोल हुन्छ ,
मुटु भत्भति पोलिन्छ , इजा !!

Ki Singh Doti Another
Salmuni
Leave A Reply

Your email address will not be published.